Teknik Bilgiler

Sık Sorulan Sorular

Asansör kılavuz raylarına hangi durumlarda bir kuvvet etki eder?
 • Kabin dengesiz - düzensiz yüklendiğinde;
 • Yükleme ve boşaltma sırasında yük dağılımı değişkenlik gösterdiğinde;
 • Emniyet freni devreye girdiğinde.
Ray boyutu tayininde amir olan faktörler nelerdir?
 • Kabin ağrlığı
 • Kabin yükü
 • Konsol aralıkları
 • Kabin rasarımı ve askı noktası
 • Ray montaj biçimi
 • Emniyet freni tipi
Soğuk çekme ray ne demektir? Soğuk çekme rayın alternatifi sıcak çekme ray mıdır?
 • Soğuk çekme ray, sıcak çekme rayın alternatifi değildir. Her türlü ray, öncelikle ham çeliğin sıcak haddelenme tekniği kullanarak "TE" profil şeklini alma aşamasından geçmek zorundadır. Bu aşamadan sonra izlenen imal usulüne göre raylar ikiye ayrılır:

   

  • Soğuk çekme raylar
  • İşlenmiş raylar

  Soğuk çekme raylar ham "TE" profiller sert metal kalibreden geçirilerek, sıvama ve sıkıştırma usulüyle; işlenmiş raylar ise ham "TE" profillerin yüzeyinden talaş kaldırılması usulüyle üretilirler. Soğuk çekme raylar standartlarda "A" harfi ile; işlenmiş raylar ise "B" harfi ile simgelenirler. Örneğin T90-A veya T90-B gibi.

Standartlar

 • TS ISO 7465/Mart 2011-İnsan ve Yük Asansörleri-Kılavuz Raylar, Asansör Kabinleri ve Karşı ağırlıkları için-T Tipi 2011
 • TS EN 81-1+A3-Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları – Bölüm 1: elektrikli asansörler
 • TS 12255 3.BASKI-Yetkili servisler – Asansörler, yürüyen merdivenler ve yürüyen yolcu bantları için – Kurallar 200
 • TS 13299-Asansör ve yürüyen merdiven bakım ve onarımcısı 2007
 • TS 1812-Asansörlerin Hesap,Tasarım ve Yapım Kuralları (Elektrikle Çalışan İnsan ve Yük Asansörleri İçin) 1988
 • TS 8237 ISO 4190-1-Asansörler – Yerleştirme ile ilgili boyutlar – Bölüm 1: Sınıf I, sınıf II, sınıf III ve sınıf VI asansörler 2004
 • TS 8238 ISO 4190-2-Asansörler – Yerleştirme ile ilgili boyutlar Bölüm 2: Sınıf IV asansörler 2004
 • TS 8239-Asansörler- Otomatik Kapılı- Yerleştirilmesi İle İlgili Boyutlar- Sınıf 5- Servis Asansörleri 1990
 • TS EN 12015-Elektromanyetik uyumluluk – Asansörler, yürüyen merdivenler ve yürüyen bantlar için ürün ailesi standardı – Emisyon 2006
 • TS EN 12016-Elektromanyetik uyumluluk – Asansörler, yürüyen merdivenler ve yürüyen bantlar için ürün ailesi standardı – Bağışıklık 2011
 • TS EN 12385-5-Çelik tel halatlar – Güvenlik – Bölüm 5: Asansörler için halatlar 2005
 • TS EN 12385-5 AC-Çelik tel halatlar – Güvenlik – Bölüm 5: Asansörler için halatlar 2009
 • TS EN 13015+A1-Asansör ve yürüyen merdivenlerin bakımı – Bakım talimatları için kurallar 2009
 • TS EN 50214-Kablolar-Asansörler İçin Bükülgen Kablolar 2010
 • TS EN 627-Asansörlerin, Yürüyen Merdivenlerin ve Yürüyen Yolcu Bantlarının Verilerinin Kaydedilmesi ve İzlenmesi Kuralları 1997
 • TS EN 81-2 A3-Asansörler- Yapım ve montaj için güvenlik kuralları – Bölüm 2: Hidrolik asansörler 2010
 • TS EN 81-28-Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları – Yolcu ve yük asansörleri – Bölüm 28: Yolcu ve yük asansörlerinde uzaktan alârm 2006
 • TS EN 81-3+A1-Asansörler- Yapım ve Montaj İçin Güvenlik Kuralları- Bölüm 3: Elektrikli ve Hidrolik Servis Asansörleri 2012
 • TS EN 81-3+A1/AC-Asansörler- Yapım ve Montaj İçin Güvenlik Kuralları- Bölüm 3: Elektrikli ve Hidrolik Servis Asansörleri 2012
 • TS EN 81-58-Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları – Muayene ve deneyler – Bölüm 58: Kat kapıları için yangına karşı dayanıklılık deneyi 2006
 • TS EN 81-70-Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları – Yolcu ve yük asansörleri için özel uygulamalar – Bölüm 70: Engelliler dâhil yolcu asansörleri için erişilebilirlik 2007
 • TS EN 81-70/ A1-Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları – Yolcu ve yük asansörleri için özel uygulamalar – Bölüm 70: Engelliler dâhil İnsanların Asansörlere Erişilebilirliği 2007
 • TS EN 81-71+A1-Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları – Yolcu ve yük asansörleri için özel uygulamalar – Bölüm 71: Kasıtlı tahribata karşı dayanıklı asansörler 2007
 • TS EN 81-72-Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları – Yolcu ve yük asansörleri için özel uygulamalar – Bölüm 72: İtfaiyeci asansörleri 2006
 • TS EN 81-73-Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları- Yolcu ve yük asansörleri için özel uygulamalar – Bölüm 73: Yangın anında asansörlerin davranışı 2006
 • TS EN 81-80-Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları-Mevcut asansörler-Bölüm 80: Mevcut yolcu ve yük asansörlerinin güvenliğini geliştirme kuralları 2006
 • TS EN ISO 10535-Özürlülerin Taşınması İçin Asansörler Özellikler ve Deney Metodları 2010
 • TS IEC 245-5-Kablolar-Kauçuk Yalıtımlı-Beyan Gerilimi En Çok 450/750 V Olan Bölüm 5: Asansör Kabloları   1997
 • TS IEC 245-5/T1 (Numara tadili, TS IEC 60245-5)-Kablolar-Kauçuk Yalıtımlı-Beyan Gerilimi En Çok 450/750 V Olan Bölüm 5: Asansör Kabloları   2011)
 • TS IEC 60227-6-Kablolar-Polivinil Klorür Yalıtımlı-Beyan Gerilimi En Çok 450/750 V Olan Bölüm 6: Asansör Kabloları ve Bükülgen Bağlantılar İçin Kablolar 2003
 • TS ISO 4190-5-Asansörler ve Servis Asansörleri- Bölüm 5: Kumanda Tertibatları, Sinyalleri ve İlâve Bağlantılar 2001
 • TS ISO 4190-6-Asansörler ve Servis Asansörleri- Bölüm 6: Meskenlerde Kullanılan İnsan Asansörleri- Plânlama ve Seçim 2001
 • TS ISO 4190-6 T1-Asansörler ve Servis Asansörleri- Bölüm 6: Meskenlerde Kullanılan İnsan Asansörleri- Plânlama ve Seçim 2006
 • TS ISO 8383-Gemi Asansörleri- Özel Kurallar 2000
Türkçe