Çevre Politikamız

ASRAY, Kalite yönetim sistemi çerçevesinde sürdürdüğü faaliyetlerinde, çevrenin korunmasını ilke edinerek; varlığı ve faaliyetleri nedeniyle ekolojik zincire zarar vermeden, doğal kaynakları zayi etmeden ınisyonunu yerine getirmeyi amaçlar. Asray’ın çevre bilinci, çevre yönetiminin, maliyet değil kazanç getireceği temel inancına dayanır. Bu nedenle; desteği ile, şirketin tüm çalışanlarında, müşterilerde ve tedarikçilerde çevre bilincini yaygınlaştırmayı,

• Faaliyetlerini, Ulusal ve Uluslararası Çevre Mevzuatlarına uygun olarak sürdürmeyi,

• Atık yönetimimiz sayesinde, atıklarımızı sürekli “kontrol altında tutmayı” ve bunlarda sürekli iyileştirmelerin sağlanması için Periyodik Gözden Geçirmeler yaparak atıkları ve doğal kaynak kullanımını azaltmayı ,

• Çevre Politikası’nın tüın çalışanlara duyurulmasını, Çevre Yönetim Sisteıninin uygulanmasını, sürekli iyileştirilmesini ve sürdürülmesini ,

• Çevre politikamızı; müşterilerimize, tedarikçilerimize, çalışanlarımıza ve topluma açık tutmayı, taahhüt eder.

Türkçe